این نمایندگی با موفقیت های شایانی که به کمک شما دوستان عزیز بدست آورده است در صدد این میباشد که فعالیت های خود را علی رقم فروش ماشین های کشاورزی بدنبال  خدمات پس از فروش و ساخت فیلمهای آموزشی و مشاوره های جهت سهولت در استفاده از ابزار وبازدهی بالا برای شما کشاورزان عزیز می باشد

مطالب موجود

کمباین برنج

کمباین سوزوکی

تراکتور مرزکش


دانلود فیلم های اموزشی

 

دانلود فیلم تراکتور مرزکش


روش های تماس با ما

ماشین آلات کشاورزی ثابت